KURUMSAL DEĞERLER

ARPAŞ; Hedeflerine ulaşmak ı̇çi̇n asla vazgeçmeyeceği “kurumsal ı̇lkeleri”ne uygun olarak çalışmalarını yürütür.

GÜVENİRLİLİK Kurum ve/veya kişilerle yapılan sözleşmelere bağlılık.

İNSİYATİF ALMAK İlgi alanına giren konularda geniş vizyonla öngörülü davranmak, hızlı karar almak.

MÜŞTERİ ODAKLILIK Hizmet verilen kurumların/kişilerin çıkarlarını sonuna kadar kollamak.

KORUMACI SORUMLULUK Uluslararası piyasalarda söz sahibi bir kurum olarak varlığını sürdürebilmek için geleceğe dönük planlama yapmak.