Acil Müdahale ve Deniz Temizleme Hizmeti


30.03.2009 yılında T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen ve 09.05.2016 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” a dayanarak verilen yetki gereğince Ambarlı Liman Sahasında bulunan kıyı tesislerine hizmet vermekteyiz.

 

Liman sahamızda ve İdarenin göstereceği yerlerdeki 1’inci, 2’nci ve 3’üncü seviyelerdeki deniz kirliliklerine müdahale edebilecek şekilde hazırlığı, donanımı ve uzman personeli ile 7/24 hazır durumdadır. 2009/4 sayılı tebliğ kapsamında Altaş Ambarlı Liman sahasında ve İskenderun Körfezinde bünyesinde bulundurduğu tüm ekipmanların yanısıra, 5 bot, 3 palamar botu, 1 temizlik teknesi, 7 adet römorkörü ve uzman personeli ile herhangi bir kirlilik anında derhal müdahale edebilme kabiliyetine sahiptir.

Limanlarda yaşanabilecek olası deniz kirliliği risk faktörleri arasında  önemli bir yeri  olan akaryakıt, yağ, su, sintine-slaç, vb. barge ikmal operasyonları Altaş Ambarlı Limanında Tüm yıl boyunca 7/24 devam etmektedir..      

Bu tür operasyonlarda .Limanımızda yaşanabilecek  kaza riskine  karşı 7/24 barge gözetim hizmeti vermekteyiz.

Limanlarda yaşanabilecek olası deniz kirliliği risk faktörleri arasında  önemli bir yeri  olan akaryakıt, yağ, su, sintine-slaç, vb. barge ikmal operasyonları Altaş Ambarlı Limanında Tüm yıl boyunca 7/24 devam etmektedir..      

Bu tür operasyonlarda .Limanımızda yaşanabilecek  kaza riskine  karşı 7/24 barge gözetim hizmeti vermekteyiz.